Расчет времени на производственное обучение

Страница 1

Розподіл часу на виробниче навчання по місяцях за 2013- 2014 навчальний рік

№ п/п

Місяці навчання

Час на виробниче навчання

Примітка

В днях

В годинах

1.

2.

3.

Березень

Квітень

Травень

9

8

9

54

48

54

Виробниче навчання в лабораторії починається з 1-го тижня березня, на протязі 7 тижнів 2 рази на тиждень у понеділок та п’ятницю, потім 6 тижнів 2 рази на тиждень у понеділок та п’ятницю, відповідно з розкладом. Початок занять 03.03.14, кінець – 30.05.14

Разом в майстернях

26

156

4.

Червень

20

140

Виробнича практика з 02.06.14 по 27.06.14 кожен день по 7 годин, на останньому тижні Державна кваліфікаційна атестація.

Разом за ІІ півріччя

46

296

Расчет приведенного времени группы

№ п/п

Місяці навчання

Кількість годин на в/н в місяць

№ теми

Назва програми виробничого навчання

Всього годин на тему

Розподіл часу на

Перевідний коефіцієнт

Приведений час

інструктаж

вправи

виробничу діяльність на тему

виробничу діяльність за місяць

1

Березень

36

1

Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки.

18

5

4

9

18

3

6

2

Основи технічного редагування та оформлення тексту за допомогою текстового процесора MS Word.

18

4

5

9

2

Квітень

36

3

Основи технічного редагування та оформлення тексту за допомогою видавничої системи MS Publisher.

36

7

8

21

21

26

8

3

Травень

36

4

Комп’ютерні системи та мережі

36

7

7

22

22

23

95

Страницы: 1 2

Новое о педагогике:

Мультиагентный подход к проектированию АОС
Мульти-Агентная Система (МАС) – это слабосвязанная сеть программно-информационных модулей, взаимодействующих между собой и решающих проблему, которая не может быть разрешена без индивидуальных возможностей и знаний каждого программно-инфор ...

Системы образования в странах Древнего Востока
Междуречье (IV тыс.– кон. I тыс. до н.э). Междуречьем назывались такие рабовладельческие государства как Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, расположившиеся по берегам Персидского залива. Здесь успешно развивались следующие области знания: мат ...

Категории

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edutarget.ru